066 164 4440 (08.00-20.00น.)
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า : 

TT BRAID
TT BRAID
Model Line Diameter Length Price[฿] Qty.
2TTPE-MULTI 0.8 PE 0.8 0.16 mm. 120 m. 450.00
Out of stock
2TTPE-MULTI 1.0 PE 1.0 0.18 mm. 120 m. 450.00
Out of stock
2TTPE-MULTI 1.5 PE 1.5 0.20 mm. 120 m. 450.00
2TTPE-MULTI 2.0 PE 2.0 0.22 mm. 120 m. 450.00
2TTPE-MULTI 2.5 PE 2.5 0.23 mm. 120 m. 450.00
Out of stock
2TTPE-MULTI 3.0 PE 3.0 0.28 mm. 120 m. 450.00
2TTPE-MULTI 4.0 PE 4.0 0.33 mm. 120 m. 450.00