066 164 4440 (08.00-20.00น.)
ประกาศ : Shop
No. ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร
1 AUAN PRAN 132/10 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์ 08-6559-2623
2 LAKE&SEA 1/10 บ.เขาตะเกียง ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ 08-1378-0499
3 P&D FISHING 18/3 ถ.เจริญราษฎ์ (ถนนใหม่) ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 08-6947-2997
4 SKY FISHING 318/22 ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 0-7742-0739
5 กุ้นทอง 148 ถ.โชติวิทยะกุล5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 08-6480-3269
6 คันหยกฟิชชิ่ง 39 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนืออ.เมือง จ.ภูเก็ต 0-7624-6299
7 ชะโดฟิชชิ่ง 136/1 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 08-4447-1429
8 ชาวเล 42 ถ.ชลวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 08-4063-5677
9 ณรงค์ฟิชชิ่ง 30/5 ถ.เพชรเกษม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 0-7270-9476
10 ดีพบลูซี 4/659 อาคารพาณิชย์ติดถนนใหญ่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 08-4053-8135
11 ดุหยง (คุณสมศักดิ์ เย่าดัก) 52 ถ. ไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง 0-7521-2090
12 ท่าแซะฟิชชิ่ง 166/12 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 08-9474-1602
13 นครศรีฟิชชิ่ง 89/193 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 0-7531-7194
14 นลินดา 36 ถ.ประชาวิวัตน์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 0-7361-1331
15 นาในฟิชชิ่ง 185 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
16 นิดการไฟฟ้า 15 ถ.ไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง 08-6947-2907
17 นิวสตูดิโอฟิชชิ่ง 283 ถ.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคิรีขันธ์ 08-7089-1551
18 นิวแมนหัวหิน 29/1 ถ.ชมสินธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ 0-3251-1400
19 บังหวัง 248 ต.แม่ขรี อ.ตะโบหมด จ.พัทลุง 08-9466-5250
20 บางนาราฟิชชิ่ง 285 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 0-7351-6535
21 บางสะพานฟิชชิ่งชอร์ป 41/8 ม.8 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคิรีขันธ์ 08-9824-999
22 บ้านคันเบ็ด 710/5 ซ.สารีบุตร ถ.สรีราษฎร์ ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 0-7532-0821
23 บ้านเบ็ดหัวหิน 35/181 ถ.ประชาสามัคคี ต.หัวหิน อ.หัวหินจ.ประจวบคิรีขันธ์ 08-7600-7969
24 บิวท์ฟิชชิ่ง 17 ถ.รถไฟ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 08-4313-3399
25 ป.ปลา FISHING 27/8 ม.1 ต.มุโนะ อ.สุไหงโกลง จ.นราธิวาส 08-6961-0698
26 ป.ฟิชชิ่ง 112/1-2 ม.10 ต.เสาเรา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 08-1894-6227
27 ประจวบฟิชชิ่ง 357 ถ.พิทักษ์ชาติ อ.เมือง จ.ประจวบคิรีขันธ์ 0-3261-1200
28 ปังปอนด์ฟิชชิ่ง อาคารเสริมมิตร 46/5 ม.5 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 08-6947-9811
29 พรหมนิมิตร 27/1-2 ถ.ชมสิน(หัวหิน55) อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ 0-3253-0212
30 พรานทะเล 339 ม.4 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 0-7478-2345
31 พันธุ์พานิช 417 ม.1 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 0-7757-8303
32 พู่วณิชย์ ไลท์โพน 384/14-15 ม.1 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 0-7754-1951
33 ฟ็อกซ์ฟิชชิ่ง 713 ถ.ราชอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 08-6478-9576
34 มดยิ้ม (คุณโอม) 269/1 ถ.ทุ่งสง-สุารษฎร์ธานี ต.ชมาย อ.ทุ่งสง จ.นคนศรีธรรมราช 08-1090-0178
35 มุมเบ็ด (สามร้อยห้อง) 177 ถ.ท่ากลาง อ.เมือง จ.ตรัง 0-7521-1336
36 ยั่งยืนพาณช 70-72 ถ.ศรีเวียง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0-7734-1345
37 ร้าน SHADOW 61 ถ.พัฒนาท้องถิ่น ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 08-6685-4273
38 ร้าน TOY ฟิชชิ่ง 413 ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคิรีขันธ์ 08-4335-7373
39 ร้านCTฟิชชิ่ง 275 ถ.ธนาธิบดี ตงท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 08-1719-5623
40 ร้านKTC 175/24 ถ.ปรากนคร ต.ท่าซับ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 08-9729-1139
41 ร้านคณาธิป 15 ม.5 ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 08-6613-3585
42 ร้านชุมพรฟิชชิ่ง 292/1 ม.9 ถ.ชุมพร-ระนอง ตงตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 08-1737-6239
43 ร้านชุมพลฟิชชิ่ง 41/74 ถ.ท่าเมือง ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 0-7782-5580
44 ร้านดำฟิชชิ่ง 6 ถ.ทุ่งสง-นาบอน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 08-9592-2176
45 ร้านต้นตาปีฟิชชิ่ง 124/127 ม.1 ถ.วัดโพธิ-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 08-1476-6841
46 ร้านต๋องฟิชชิ่งสปอร์ต 179/16 ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 08-5179-6587
47 ร้านตะกั่วป่าฟิชชิ่้ง 38 ถ.เสนาราษฎร์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 08-9440-0878
48 ร้านตาขุนฟิชชิ่ง 131/10 ม.4 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 08-1091-1027
49 ร้านตาปี Fishing 68 ถ.ธนาธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 0-7731-1272
50 ร้านทรัพย์เจ้าลาย 252/2 ถ.เจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 0-3247-2236
51 ร้านทรายทอง 17/3 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 08-7528-1108
52 ร้านทวีภัณฑ์ ฟิชชิ่ง 51/2 ม.1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 08-4053-1665
53 ร้านทุ่งคา 203/2 ม.11 ต.ทุ่งคา องเมือง จ.ชุมพร 0-7755-4180
54 ร้านมายด์ฟิชชิ่ง 5 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
55 ร้านมิสเตอร์เอ็กซ์ 215/5 ถ.ประชาอุทิศ อ.เมือง จ.ชุมพร 08-9867-3832
56 ร้านลุงณีฟิชชิ่ง 133/7 ม.4 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนหิน จ.สุราษร์ธานี 08-2810-2031
57 ร้านวัฒนาภัณฑ์ 2 447/34-36 ตลาด ซ.เกษตร ต.บ้านส้อง อ.เมือง จ.สุราษร์ธานี 0-7736-3889
58 ร้านสมจิตร เครื่องครัว 92/5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 08-9729-2432
59 ร้านอำพรรณสปอร์ตฟิชชิ่ง สตูล 119/4 ถ.สมันตประดิษฐ์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 08-9735-7072
60 ร้านเกาะแก้วฟิชชิ่ง 30/2 ม.5 ถ.เทพกษัตตรย์ตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 08-1273-4343
61 ร้านเขาย้อยฟิชชิ่งสปอร์ต 104 ม.4 ต.ทับคาง อ.เขาย้ย จ.เพชรบุรี 08-1773-0515
62 ร้านเบ็ดท้ายรถ 7/50 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 08-6900-8054
63 ร้านแสงเจริญ 21-23 ถ.ซูแซ1 อ.หลังสวน จ.ชุมพร 08-9652-0702
64 ร้านโกเอฟฟิชชิ่ง 12/4 ม.1 ต.นาพรู อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 08-1087-5479
65 ราไวย์ฟิชชิ่งชอร์ป 43/141 ม.7 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 08-4630-4841
66 ลูกโป่ง Fishing 72/6 ม.8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 0-7538-8005
67 วัชรินทร์ฟิชชิ่ง 42 ม.6 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 08-9972-8007
68 วัชรีย์การค้า 126/2 ม.2 ต.ทุ่งหุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 0-7479-7045
69 สุราษฎร์สปอร์ต 362/6 ซ.สุรีย์โชค ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษร์ธานี 0-7721-6706
70 หมายตกปลา 90/1 ถ.จรูญธรรม ต.ดูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 08-1767-8184
71 หมูฟิชชิ่ง 44 ม.1 ถ.รถไฟสาย1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 08-9867-0423
72 หลังสวนพรานเบ็ด 119/2 ต.ชันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 08-1124-1614
73 องอาจฟิชชิ่ง 43/6 ม.7 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
74 อ่าวลึกฟิชชิ่ง 19/18 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวลึกใต้ จ.อ่าลึก จ.กระบี่ 0-7568-1809
75 อาเล็กซ์ ฟิชชิ่ง 107 ม.4 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 08-8788-0635
76 อู๊ด Fishing 50 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษร์ธานี 0-7736-9221
77 ฮ่องหยู่ 84 ถ.ถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 0-7621-1147
78 เจ๊นก อุปกรณ์ตกปลา 57 ถ.ปัตตานีภิรมย์ อ.เมือง จ.ปัตตานี 0-7333-2800
79 เจมส์ฟิชชิ่ง 163 ซ.27 เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 08-1541-2845
80 เจมส์ฟิชชิ่ง 181/11 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 0-7743-1030
81 เชิงเล 345 ม.1 ต.เชิงทะเล อ.กลม จ.ภูเก็ต 08-1083-7382
82 เชี่ยวหลาน HUNTER 90/6ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 08-9733-5188
83 เพียวท่าชนะ ฟิชชิ่ง 255/15 ม.4 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 08-5728-3090
84 เอ็กซ์ฟิชชิ่ง 18/5 ม.4 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 08-6764-6060
85 โชคดีฟิชชิ่ง 684 ถ.เพชรเกษม ม.1 ต.ควนหลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 08-1541-2854
86 โชคฟิชชิ่ง 159/62 ม.13 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 08-1187-7913
87 โด้ อุปกรณ์ตกปลา 161 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคิรีขันธ์ 08-3312-2377
88 โอเชี่ยนสปอร์ต 19/10 ม.8 ถ.เจ้าฟ้า ตค.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 08-9474-5245