066 164 4440 (08.00-20.00น.)
ประกาศ : Shop
No. ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร
1 33 ฟิชชิ่ง 60/23 ถ.นเรศวร ต.ป่าล อ.เมือง จ.ลพบุรี 08-1745-6329
2 กระเบนฟิชชิ่ง 111 ถ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 08-6092-5288
3 จตุพลฟิชชิ่ง 15 ถ.ลูกเสือ ข้างวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 0-5631-2944
4 ฉะโด 3 สิงห์บุรี 19/1 ม.5 ต.ต้นโพะฺ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 0-3651-1088
5 ช.มณีพร 10/45 สาย1 ถ.จักรพรรดิ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 0-3525-2860
6 ชำนาญปลา 101 ม.4 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 08-1556-6075
7 ชุมแสงฟาร์ม 123/65-66 ถ.แสงราษฎร์ใต้ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 0-5631-2856
8 ด้ามไม้ก๊อกฟิชชิ่ง 75/9-10 ม.7 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 08-1780-7710
9 ท๊อปฟิชชิ่ง 9 ถ.อ่างทอง-โพธิทอง ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 08-1889-6167
10 บอยฟิชชิ่ง 145 ม.9 ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท 08-9272-1730
11 บ้านบึงบอระเพ็ด 110/1 ม.3 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 08-9996-2572
12 ปังปอนด์ (อยุธยา) 211/3 ม.6 ต.บ้านเลน อ.บางประอิน จ.อยุธยา 0-3526-2723
13 ปู่ 25/26 ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท 0-5641-1717
14 พระอินทร์ฟิชชิ่ง 136/45 ม.7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 0-3521-8039
15 ฟิชชอร์ป 81 ม.7 ต.ล่าไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา 0-3527-1069
16 ลพบุรี Fishing 298 ถ.นเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 0-3661-3235
17 ลุงยุ้ยฟิชชิ่ง 235/7 ม.1 ต.ลำนารายณ์ อ.ชับบาดาล จ.ลพบุรี 08-1300-4549
18 ลูกเทวดา 130 ม.1 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 08-3987-9555
19 ศรีเจริญ 80/154 ต.บ้าน(ตลาดเอกเซ็นเตอร์) อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
20 สมชายบิวท์ 942/5 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 08-1283-4216
21 สิงห์บุรีฟิชชิ่งชอร์ป 3/9 ม.6 ถ.สิงห์บุรี-อ่างทอง ต.ต้นโพธิ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 0-3651-2496
22 เมืองสิงห์ฟิชชิ่งชอร์ป 949/17-18 ถ.นายดอก ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุุรี 0-3653-0724
23 เอฟิชชิ่ง 293/21 ถ.ทิพย์มาศ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 08-5688-9933
24 แบงค์ฟิชชิ่ง 250/10-11 ม.1 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 08-9810-7336
25 โต๋ 15/5 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา 08-6125-0173
26 โอกิฬาตกปลา 48 ถ.ราษฎ์อุทิศ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 08-1953-0497