066 164 4440 (08.00-20.00น.)
ประกาศ : Shop
No. ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร
1 N&N ฟิชชิ่ง ช๊อป 86/13-14 ถ.ชับสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุุ์ 0-4382-2155
2 N&T ฟิชชิ่ง 117 ม.4 ถ.นครสวรรค์-ลำชีบน ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 08-7845-4417
3 Silver Fish 166-168 ถ.พโลชัย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 0-4524-2685
4 The Sun ฟิชชิ่ง 335/4 ม.2 ต.ถังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 08-5858-5656
5 ก.ไก่ฟิชชิ่ง 278/2 ม.17 อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 0-4279-8203
6 ค.คนตกปลา 31/8 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 08-5851-1222
7 คนตกปลา 737/14 ม.5 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 08-1686-4533
8 จรัสศรี 594 ถ.พิชิตรังสรรค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 08-2371-2337
9 ฉัตรทองการเกษตร 63/113 ม.9 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 08-9711-0107
10 ชัยนิมิตรฟิชชิ่ง 57/67 หน้าหมู่บ้านวารีรัตน์1 ม.4 ต.หนองสรวง อ.วิหาารแดง จ.สระบุรี 08-5827-0429
11 ซ๊อพฟิชชิ่ง 224/7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 0-5673-1520
12 ซูโม่สปอร์ต 602/1 ม.12 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 08-4430-9494
13 ธนภัทรฟิชชิ่ง 220 ถ.รัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 0-4572-0408
14 น้อง 1/6 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 0-4281-1594
15 ปองการช่าง 96/2 ถ.สกลมาร์ค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 0-4532-1306
16 ปองฟิชชิ่ง 119 ม.1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 08-9286-7169
17 พญาโก้ 107/164 ถ.ชัยประสิทธิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 08-3748-5715
18 พิบูลฟิชชิ่ง 15/8 ถ.สถิตย์นิมานการ ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 08-5499-9949
19 ฟอยฟิชชิ่ง (นมโคโคกก่อ) 543 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
20 ฟิชชิ่งคลับ 360-361 ม.7 ถ.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 08-5852-1133
21 มัจฉานุฟิชชิ่ง 175/2 ถ.เปรมปรีดา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 08-0258-6606
22 มุมเบ็ด 1/9 ถ.นิวาส ต.ในเมือง อ.เมิือง จ.บุรีรัมย์ 08-3966-6333
23 ยกอุปกรณ์ตกปลา 411 ม.3 ถ.ประชาธิปัติย์ ต.ระแง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 08-6258-1920
24 รวมเบ็ด-แบต 304 ถ.ผดุงพานิช อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 0-4352-0467
25 ร้อยเอ็ดฟิชชิ่ง 23/4 ถ.คุ้มวัดป่าเรไร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 08-1320-1612
26 ล้านเบ็ด (ขอนแก่น) 333/62 ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 08-1470-3675
27 ลือฟิชชิ่ง 456 ถ.สืบศิริ ซ.3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรราชสีมา 08-1063-6109
28 สหทวีฟิชชิ่ง 90/56-57 ถ.อนุวรรณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 08-1718-4611
29 สิรภพจอหอ ฟิชชิ่ง 281 ม.1 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0-4420-3625
30 สุรินทร์ฟิชชิ่ง สามแยกหน้าการประปา จ.สุรินทร์
31 หนองบัวโภคภัณฑ์ 50/2 ม.2 บ้านเหล่าทอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 0-4231-3204
32 หลังเมือง 82/2 ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0-4323-6198
33 อมรรัตน์ 109 ม.5 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 0-4252-7177
34 อุดมทรัพย์ 564 ม.6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 0-4489-7267
35 อู๊ดตกปลา 667-668 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.มืองใต้ จ.ศรีสะเกษ 0-4561-3369
36 เบ็ดทอง 1/4 ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
37 แชมป์ฟิชชิ่ง 76/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 08-3219-9121
38 แบงค์ฟิชชิ่ง 31/30 ถ.เทพพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 0-5672-6650
39 โย่งฟิชชิ่ง 22/1 ม.2 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 08-9944-8400
40 โลค่อนมาร์ท 855 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง องเมือง จ.สุรินทร์ 08-1878-5163
41 ไซม่อน 35/1 ม.2 ตรงข้ามค่ายกฤษณ์สิวะ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 08-3417-7486
42 ไทยรุ่งเรืองฟิชชิ่ง 254/8 ม.12 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 08-6721-7428
43 ไบรท์ กอล์ฟเฟอร์ 101/1-3 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มกุดาหาร 0-4261-4175
44 ไพบูลย์ท่อไอเสีย 337 ม.12 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 08-1760-8024