066 164 4440 (08.00-20.00น.)
ประกาศ : Shop
No. ชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร
1 Bank fishing 83/5 ถ.มหายศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.น่าน 08-1783-0297 / 054-791
2 JPJ Fishing 484 ม.3 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 0-5374-4094
3 S.V. Fishing 137/5 ม.5 บ้านกู่เสื้อ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0-5375-8435
4 SD FISHING 88 ถ.ประชานเมือง อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร 0-5666-0615
5 YK Fishing 89/7 ม.7 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 08-4171-6002
6 กระเบนฟิชชิ่ง 330/3 ม.9 ปากแกว อ.เมือง จ.สุโขทัย 0-5561-3487
7 กะพง สปอร์ต ฟิชชิ่ง 7 ถ.ราชดำริ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0-5343-0580
8 กาจน์ ฟิชชิ่ง 7/5 ม.1 ต.สันผักหวาน อ.หางแดง จ.เชียงใหม่ 0-8526-2714
9 กุ๊ดลัค 111 ม.3 ถ.วรนคร ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 0-5477-1945
10 คนเมืองตกปลา 203/13 ม.3 บ้านศรีบุญยืน ต.เหมืองว่า อ.เมือง จ.ลำพูน 08-6188-7424
11 จอมฟิชชิ่ง 56/3 ถ.หน่อคำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 08-1884-6165
12 ชลฟิชชิ่ง 147/9 ม.7 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 08-4886-3203
13 ดริ้งทีม 259 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 0-8665-6407
14 ต้นประเสริฐ ป่าแงะ 130 ม.1 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 0-5373-4170
15 ตั้มอุปกรณ์ตกปลา 6/4 บ้านปทุม ม.2 ต.เหมืองแม้ว อ.เมือง จ.แพร่ 08-6191-6320
16 ทีฟิชชิ่งเซ็นเตอร์ 259 ม.3 บ้านดงป่าลั่น ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 08-1885-2598
17 น้องนาย 159/5 ม.2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 0-5335-5300
18 น่ำฮวด 163/2 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 0-5421-9322
19 บอยฟิชชิ่งชอร์ป 110/2 ถ.นาก่วมเหนือ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 08-9433-3225
20 บอสฟิชชิ่ง 189/1 ม.3 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 0-5353-2927
21 บิ๊กเกม 379 ถ.ราชดำเนิน1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 0-5572-1139
22 บูมทาวน์ Fishing 206/31 ม.6 ต.ฟ้าร่าม (มีโชคพลาซ่า) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 08-3515-9444
23 ป.ปลางาม 18/37 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 0-5530-1623
24 ป.ปลาทอง 2/135-136 ถ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.แพร่ 05-4625-0489
25 ป.ปลาฟิชชิ่ง 203 ม.10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 0-5333-2345
26 ปัวฟิชชิ่ง 435 ม.3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 0-5478-9106
27 ป่าไผ่อุปกรณ์ตกปลา 214 ม.7 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 08-9266-0181
28 ฝางฟิชชิ่งเซ็นเตอร์ 12/7 ม.2 (โคร้งป่าดง) ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 08-1724-7246
29 พะเยาฟิชชิ่ง 31/8 ถ.รอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 08-9696-9721
30 ฟอร์ดฟิชชิ่ง 337 ม.11 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 08-1960-2199
31 ฟ้าหลวง 11-15 ถ.สามัคคี อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 0-5662-1297
32 ฟิชชิ่งเซ็นเตอร์ 401 ม.1 ถ.สายลมจอย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 0-5377-2219
33 ฟิชชิ่งแค้มปิ้ง 163/3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 0-5453-1423
34 มัจฉาฟิชชิ่ง 1/3 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 08-9635-3968
35 มาตาฟิชชิ่ง 54/3 ม.3 ถ.เชียงใหม่สันกำแพง ต.หนองปากคริ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 08-4041-3853
36 รวมโชคอุปกร์ณตกปลา 204 ห้อง A12 ตลาดรวมโชค ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 08-9553-4110
37 ระเบียงเบ็ด 16 ถ.บางเมือง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 08-3624-0204
38 รุ่งเรืองฟิชชิ่ง 18/11 ถ.สุรสีห์(ตลาดใต้) อ.เมือง จ.พิษณุโลก 08-1972-9883
39 วังหงษ์เพ็ทชอร์ป โครงการบ้านดู่เมืองใหม่ ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 08-4042-4260
40 วังแขฟิชชิ่ง 1 162 ม.1 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 08-1973-3634
41 ส.สรรเสริญ 497/1 ต.หาดเลี้ยว อ.ศรีสัชนลัย จ.สุโขทัย 0-5567-1145
42 สปอร์ต ฟิชชิ่งชอร์ป 193 ม.4 บ้าน สวนดอก ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 08-1030-4081
43 สยามโอเคดี 233/9 ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 08-3318-0389
44 หนองช้างเพียงฟิชชิ่ง 164 ม.6 ถ.อุดรธานี-เขื่อนสิริกิตต์ ต.ท่าเรา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 08-6562-6644
45 หน่อฟิชชิ่ง 111 ม.5 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 0-5562-8237
46 หนึ่ง Fishing 80/9 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.สุโขทัย 08-1324-7585
47 หนุ่มฟิชชิ่ง 935/5 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 08-1554-6605
48 หยดน้ำ 905/15 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง จ.พิษณุโลก 08-1790-4026
49 หลอขุน 120 ม.15 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 0-5320-6933
50 เกษตรเชิงดอย 27/1 ม.3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 08-1784-3198
51 เขียดฟิชชิ่ง 1099/1 ม.1 ต.สกลบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 08-3879-5919
52 เคเอ็มเอ็มฟิชชิ่งแอนด์แท็คเกิ้ล 1/7 ม.7 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 08-6406-4725
53 เงาน้ำฟิชชิ่ง 258/1 ม.2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
54 เฉลิมฟิชชิ่ง 13/10 ม.4 ถ.อินใจมี ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 08-9568-8492
55 เด็ดฟิชชิ่ง 201 ม.1 บ้านป่าห้า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 08-9191-4858
56 เด่นฟิชชิ่ง 163/2 ม.2 ถ.แม่ยาว บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 08-9560-3352
57 เดิ้ลฟิชชิ่ง 592/3 ม.7 ตลาดสดท่าวังผา ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 0-5471-1322
58 เบิ้มฟิชชิ่ง 227 ม.9 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 08-1698-1964
59 เพ็ชร พิชัยการเกษตร 2/101-103 ถ.ศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร 0-5661-5804
60 เพื่อนสัตว์เลี้ยง 1/59 ถ.สระหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 0-5661-3708
61 เสียงไพศาล 259 ถ.รองเวียง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.แพร่ 0-5421-8604
62 เหลียมเสรี 102 ม.1 ตงนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
63 เอกฟิชชิ่ง 161 ม.4 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 0-5350-3807
64 เอ็มเคฟิชชิ่ง 234/14 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 08-9851-1992
65 เอสฟิชชิ่ง 136 ม.2 ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่ 08-9554-0156
66 แจ็คอุปกรณ์ตกปลา 4 ถ.ท่านาง อ.ในเมือง จ.ลำพูน 0-5351-1383
67 แม่ขะจานฟิชชิ่ง 212 ม.1 ต.แม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 0-5376-7641
68 แม่จันอุปกรณ์ตกปลา 9 ม.3 ถนนหิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 0-5376-9113
69 แม่ปิง ฟิชชิ่ง 544/17 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 08-1746-1413
70 แม่แตงฟิชชิ่ง 150/5 ม.3 ต.สันมหาพล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 08-1992-9963
71 แสงทองเพ็ทมาร์ท 69/12 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 0-5445-1501
72 แอล.เอ.ฟิชชิ่ง 1/15 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 0-5327-2758